BNT

-- Token Test -- Boston Naming Test (BNT) -- Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed. (PPVT-III) --

Boston Naming Test (BNT)

Er is normatieve data beschikbaar van de officiele 60 item versie van de BNT. Hierbij wordt een foutief of deels correct antwoord als 0 gescoord en een correcte benoeming met 1. De maximale score is dan ook 60.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
BNT__lang 30 60 2 0.4

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
BNT__lang s + a + e 10 2.1

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
BNT__lang 5.11 -0.022 2.905

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
BNT__lang 34 54.11 60 467 18 89

5. Scatterplot Boston Naming Test

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)