BW

-- Benton Face Recognition Task (BFRT) -- Bourdon Wiersma Test (BW) --

Bourdon Wiersma (BW)

De variabele 'aantal fout' welke wel vaak gescoord wordt ontbreekt in ANDI omdat de gezonde proefpersonen geen fouten maken (zie verdeling onderaan de pagina)

BW_Rij is de gemiddelde rij-tijd in seconden. BW_Totaal is het totaal in minuten hoeft geen rond getal te zijn, BW_Missers is aantal gemiste items.

Dit gaat om de 50-regel versie.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
BW__rij 0 100 0 0
BW__totaal 5 35 0 0
BW__missers 0 300 0 0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
BW__rij a + e 5 1.3
BW__totaal a 0 0
BW__missers a + e 17 4.5

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste model skewness kurtosis
BW__rij -0.047 -0.153 3.116
BW__totaal 0.727 -0.076 2.798
BW__missers 0.429 -0.318 2.958

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
BW__rij 7.2 13.4 23.2 374 18 85
BW__totaal 6 10 16 193 18 74
BW__missers 0 7 35 361 18 86

5. Scatterplot BW

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)