clock

-- Kloktekentest -- Mini- Mental State Examination (MMSE) --

Kloktekentest

Hier wordt de Schmand en Vissers score aangehouden dit is een kleine aanpassing van de CLOX van Royall (1998).

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
Klok__score 8 14 6 3.5

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
Klok__score e 0 0.0

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
Klok__score 3.39 0.141 2.476

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
Klok__score 9 13 14 167 40 82

5. Scatterplot klok

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)