SF

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

Categorie Fluency

Voor de categorie zijn meerdere versies beschikbaar. Namelijk dieren en beroepen. Het gaat om het aantal genoemde items in 60 seconden.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
CF__Dieren 8 60 145 2.4
CF__Beroepen 5 60 4 0.2

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
CF__Dieren s + a + e 30 0.5
CF__Beroepen a + e 5 0.3

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
CF__Dieren 0.48 0.066 2.806
CF__Beroepen 0.51 -0.014 2.948

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
CF__Dieren 8 19 48 5780 18 96
CF__Beroepen 5 18 35 1852 18 95

5. Scatterplots categorie fluency

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)