LF

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

Letter Fluency (LF)

Voor de Letter Fluency zijn meerdere versies met elkaar gepooled. Namelijk d-a-t, k-o-m, & n-a-k.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
LF__letter_1 3 600 23 0.8
LF__letter_2 3 600 30 1.0
LF__letter_3 3 600 10 0.4
LF__totaal_letter_123 10 180 12 0.4

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
LF__letter_1 a + e 4 0.1
LF__letter_2 s + a + e 8 0.3
LF__letter_3 s + a + e 6 0.2
LF__totaal_letter_123 s + a + e 6 0.2

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
LF__letter_1 0.67 -0.035 2.763
LF__letter_2 0.65 -0.024 2.764
LF__letter_3 0.68 -0.014 2.906
LF__totaal_letter_123 0.66 -0.003 2.879

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
LF__letter_1 3 13 30 3000 18 97
LF__letter_2 3 11 26 2985 18 97
LF__letter_3 3 13 30 2840 18 97
LF__totaal_letter_123 10 37 83 2894 18 97

5. Scatterplots Letter Fluency

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)