WCST

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) / Modified Wisconsin Card Sorting Test (MWCST)

De normen voor de WCST betreffen de papier en pen versie van Heaton (1993), de MWCST betreft Nelson uit 1976.

WCST_fout: Totaal aantal fouten. Dus zowel perseveratieve als niet-perseveratieve fouten.

WCST_pers_ant: Zijn ambigue kaarten welke gepersevereerd zijn op principe, maar die goed gerekend zijn. Dus als zowel de kleur als vorm overeen komen en het principe 'vorm' is maar eerder bleek dat de patiënt sorteerde op 'kleur'.

WCST_pers_fout: Aantal perseveratieve fouten. Kaarten welke gesorteerd zijn op een gepersevereerd sorteerprincipe (door gaan met 'kleur' terwijl het volgende principe 'vorm' moet zijn).

WCST_cards: Aantal kaarten gebruikt.

mWCST_cat: Aantal voltooide categorieën.

mWCST_fout: Totaal aantal fouten. Dus zowel perseveratieve als niet-perseveratieve fouten.

mWCST_pers_fout: Aantal perseveratieve fouten. Kaarten welke gesorteerd zijn op een gepersevereerd sorteerprincipe.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
WCST__fout 0 128 0 0.0
WCST__pers_ant 0 105 0 0.0
WCST__pers_fout 0 85 0 0.0
WCST__cards 0 129 0 0.0
mWCST__cat 1 6 0 0.0
mWCST__fout 0 28 7 2.7
mWCST__pers_fout 0 20001 0 0.0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
WCST__fout a + e 0 0.0
WCST__pers_ant s + a 1 1.7
WCST__pers_fout a + e 2 1.5
WCST__cards a + e 0 0.0
mWCST__cat a + e 16 6.2
mWCST__fout s + a + e 4 1.6
mWCST__pers_fout s + a 3 3.7

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
WCST__fout 0.2 -0.048 2.583
WCST__pers_ant -0.09 -0.035 1.997
WCST__pers_fout 0.44 -0.304 3.721
WCST__cards 1.34 -0.017 2.232
mWCST__cat 6.58 -0.483 2.127
mWCST__fout 0.45 -0.286 3.106
mWCST__pers_fout 0.178 -0.32 1.949

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
WCST__fout 3 22.5 77 178 18 76
WCST__pers_ant 4 11 53 57 19 66
WCST__pers_fout 0 11 47 135 19 76
WCST__cards 4 88 128 113 18 66
mWCST__cat 2 6 6 243 19 90
mWCST__fout 0 6 26 248 19 91
mWCST__pers_fout 0 1 11 78 49 82

5. Scatterplots WCST / MWCST

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots WCST

 

Scatterplots MWCST