AVLT

15 woorden test (Rey Auditory Verbal Learning Test)

Er zijn twee versies van de 15 woordentest in de ANDI database. De eerste is de reguliere versie waarbij de woordenlijst 5 keer wordt aangeboden. Hier is een totaal, uitgestelde reproductie en een herkenningstaak voor beschikbaar. De andere is een versie waarbij de woordenlijst maar 3 keer wordt aangeboden. Hier is een totaal en een uitgestelde reproductie voor beschikbaar.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
AVLT totaal 15 75 21 0.4
AVLT uitgestelde recall 3 15 217 4.5
AVLT herkenning 20 30 30 0.8
AVLT totaal (3 trial versie) 8 45 146 1.5
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 2 15 272 5.6

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
AVLT totaal s+a+e 0 0
AVLT uitgestelde recall s+a+e 0 0
AVLT herkenning s+a+e 91 2.3
AVLT totaal (3 trial versie) s+a+e 0 0
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) s+a+e 1 0

sex (s), age (ag), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam beste Box-Cox transformatie skewness kurtosis
AVLT totaal 1.11 0.121 2.808
AVLT uitgestelde recall 0.75 0.075 2.608
AVLT herkenning 9.68 90 2.3
AVLT totaal (3 trial versie) 0.72 0.023 2.792
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 0.53 0.033 2.68

4. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Age Range
AVLT totaal 15 38 74 5017 18-95
AVLT uitgestelde recall 3 7 15 2249 18-95
AVLT herkenning 22 28 30 1895 18-95
AVLT totaal (3 trial versie) 8 19 44 4598 18-95
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 2 6 15 2165 18-86

5. Scatterplots 15 woordentest

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots 15 woorden test 5 trials (klik om te vergroten):

Scatterplots 15 woorden test 3 trials: