LLT

Location Learning Test (LLT)

De Location Learning Test bestaat uit de volgende variabelen: TVS : Totale Verplaatsings Score dit is de som van alle trials die bij elkaar zijn opgeteld.

Uitgestelde herkenning: Dit is de uitgestelde herkenning na 20 minuten interval.

Leerindex: Dit is de leerindex zoals deze wordt berekent volgens de handleiding. U kunt gebruik maken van de ANDI rekentool om de index te laten berekenen.

De 'delayed recall' (uitgestelde herkenning - trial 5) zoals de handleiding deze kent wordt in ANDI niet gebruikt omdat de verdeling van deze test onverenigbaar is met de methoden.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
LLT__tvs 0 122 0 0.0
LLT__uitges_her 0 76 0 0.0
LLT__leerindex 0 1 0 0.0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
LLT__tvs s + a + e 18 4.2
LLT__uitges_her a + e 27 6.4
LLT__leerindex s + a + e 0 0

s= sex, a= age, e= education (verhage)

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
LLT__tvs 0.4 -0.24 3.047
LLT__uitges_her -0.32 0.535 2.288
LLT__leerindex 1.08 -0.09 2.243

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
LLT__tvs 0 14 78 402 18 87
LLT__uitges_her 0 0 11 394 18 87
LLT__leerindex 0.05 0.73 1 419 18 90

5. Scatterplots LLT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots LLT