RBMT

Rivermead Behavioural Memory Test

De RBMT bevat data van de subtaak 'verhaal'. Er is data van verschillende parallel versies welke bij elkaar zijn gebruikt. Namelijk: Bankoverval, Brand, Staking, Olietanker, Boer en Vliegtuig.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
RBMT__bericht1direct 4 21 12 2.4
RBMT__bericht1uit_repro 2 21 22 5.3
RBMT__bericht1percentage 25 200 13 3.1
RBMT__bericht2direct 4 21 13 3.6
RBMT__bericht2uit_repro 2 21 5 1.4
RBMT__bericht1percentage 25 200 4 1.1
RBMT__bericht1plus2direct 8 42 11 3.0
RBMT__berichtplus2uit_repro 4 42 9 2.5

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
RBMT__bericht1direct s + a + e 1 0.209
RBMT__bericht1uit_repro a + e 1 0.253
RBMT__bericht1percentage a + e 3 0.741
RBMT__bericht2direct s + a + e 0 0
RBMT__bericht2uit_repro s + a + e 2 0.557
RBMT__bericht1percentage a + e 3 0.833
RBMT__bericht1plus2direct s + a + e 1 0.282
RBMT__berichtplus2uit_repro s + a + e 2 0.563

s= sex, a= age, e= education (verhage)

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
RBMT__bericht1direct 0.5 -0.011 2.711
RBMT__bericht1uit_repro 0.54 0.002 2.783
RBMT__bericht1percentage 1.45 0.122 3.439
RBMT__bericht2direct 0.48 0.055 2.755
RBMT__bericht2uit_repro 0.77 -0.118 3.01
RBMT__bericht1percentage 1.22 0.109 3.606
RBMT__bericht1plus2direct 0.39 0.025 2.808
RBMT__berichtplus2uit_repro 0.72 -0.104 2.801

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
RBMT__bericht1direct 4 9.5 17.5 478 18 90
RBMT__bericht1uit_repro 2 7 17 395 19 89
RBMT__bericht1percentage 25 77 133 402 19 90
RBMT__bericht2direct 4 10 19 352 19 90
RBMT__bericht2uit_repro 2 8.5 17.5 357 19 89
RBMT__bericht1percentage 33 85 137 357 19 89
RBMT__bericht1plus2direct 8 19 35.5 353 19 90
RBMT__berichtplus2uit_repro 4 15.5 32 353 19 89

5. Scatterplots RBMT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots RBMT