VAT

Visuele Associatie Test

VAT bestaat uit de VAT a (trial 1 + 2), VAT b (trial 1 + 2) en een som van beide VAT a + VAT b

Houd er bij deze test rekening mee dat de gezonde personen in ANDI bijna altijd de test foutloos maken (zie scatterplots) dus dat de resolutie erg beperkt is. De som van beide VAT a + VAT b biedt de beste resultaten.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
VAT__versieAB 9 24 0 0.0
VAT__A 4 12 0 0.0
VAT__B 4 12 0 0.0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
VAT__versieAB s + a + e 13 6.8
VAT__A a 10 6.6
VAT__B a 3 4.4

s= sex, a= age, e= education (verhage)

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
VAT__versieAB 6.76 0.009 2.433
VAT__A 12 -1.276 3.625
VAT__B 12 -0.69 1.988

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
VAT__versieAB 15 23 24 177 40 86
VAT__A 10 12 12 141 40 90
VAT__B 9 12 12 65 40 80

5. Scatterplots VAT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots for Visuele Associatie Test