DART

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --

 

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART)

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
NLV__ruwe_score 20 120 4 0.2

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
NLV__ruwe_score a + e + s 32 1.5

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit van residuen en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
NLV__ruwe_score 3.3 -0.039 2.64

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
NLV__ruwe_score 36 85 100 2149 18 96

5. Scatterplots NLV

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)