GIT

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --

 

Groninger Intelligentie Test (GIT)

Beide versies van de GIT zijn bij elkaar genomen. Betreft legkaarten, cijferen, woord matrijzen en woordenlijst,

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

GIT__legkrt 1 20 0 0.0
GIT__cijf 1 40 0 0.0
GIT__matr 1 20 1 0.1
GIT__wrdlijst 5 20 18 1.1

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
GIT__legkrt s + a + e 0 0.0
GIT__cijf s + a + e 8 0.5
GIT__matr s + a + e 0 0.0
GIT__wrdlijst s + e 0 0.0

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
GIT__legkrt 0.95 -0.067 2.458
GIT__cijf 0.52 0.006 2.99
GIT__matr 1.02 -0.073 2.329
GIT__wrdlijst 1.8 -0.095 2.463

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
GIT__legkrt 2 11 20 1865 18 85
GIT__cijf 2 11 24 1767 18 82
GIT__matr 2 11 20 1772 18 82
GIT__wrdlijst 5 14 20 1687 18 82

5. Scatterplots GIT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)