WAIS_III

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --

 

Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd ed. -  (WAIS_III)

Betreft de WAIS-III. De subtaken rekenen, cijferreeksen, informatie, matrix redeneren, plaatjes ordenen, onvolledige tekeningen, overeenkomsten, woordenschat en cijfers en letters nazeggen.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
WAIS_III__rekenen 0 22 0 0.0
WAIS_III__cijferr__cor-voor 4 14 0 0.0
WAIS_III__cijferr__span-voor 3 8 1 0.5
WAIS_III__cijferr__cor-achter 2 14 0 0.0
WAIS_III__cijferr__span-achter 2 8 0 0.0
WAIS_III__Inform 2 28 1 0.1
WAIS_III__matrix 2 26 0 0.0
WAIS_III__plaator 1 22 0 0.0
WAIS_III__onvoltek 4 25 0 0.0
WAIS_III__overeenk 4 33 0 0.0
WAIS_III__woord 7 66 0 0.0
WAIS_III__cijflet 3 21 2 0.5

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
WAIS_III__rekenen s + a + e 1 0.1
WAIS_III__cijferr__cor-voor a + e 2 0.2
WAIS_III__cijferr__span-voor e 0 0.0
WAIS_III__cijferr__cor-achter s + a + e 4 0.3
WAIS_III__cijferr__span-achter e 0 0.0
WAIS_III__Inform s + a + e 4 0.3
WAIS_III__matrix s + a + e 1 0.6
WAIS_III__plaator s + a 0 0.0
WAIS_III__onvoltek a 5 4.2
WAIS_III__overeenk e 2 0.7
WAIS_III__woord a + e 0 0.0
WAIS_III__cijflet e 4 1.0

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
WAIS_III__rekenen 1.32 -0.111 2.563
WAIS_III__cijferr__cor-voor 0.22 0.004 2.831
WAIS_III__cijferr__span-voor -0.1 0.02 2.526
WAIS_III__cijferr__cor-achter 0.62 -0.011 2.944
WAIS_III__cijferr__span-achter 0.41 -0.14 2.726
WAIS_III__Inform 1.12 0.029 2.874
WAIS_III__matrix 2.16 -0.206 2.516
WAIS_III__plaator 1.01 -0.146 2.589
WAIS_III__onvoltek 3.36 0.121 3.002
WAIS_III__overeenk 1.96 -0.152 2.638
WAIS_III__woord 1.62 0.047 2.688
WAIS_III__cijflet 0.86 -0.041 3.101

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
WAIS_III__rekenen 1 15 22 1425 18 86
WAIS_III__cijferr__cor-voor 4 8 14 1171 19 97
WAIS_III__cijferr__span-voor 4 5 8 199 54 90
WAIS_III__cijferr__cor-achter 2 6 13 1168 19 97
WAIS_III__cijferr__span-achter 2 4 8 200 54 90
WAIS_III__Inform 4 18 28 1397 18 67
WAIS_III__matrix 6 19 26 153 18 67
WAIS_III__plaator 2 13 22 120 18 67
WAIS_III__onvoltek 14 21 25 115 18 67
WAIS_III__overeenk 9 25 33 274 18 80
WAIS_III__woord 15 46 64 207 18 67
WAIS_III__cijflet 4 10 17 384 18 86

5. Scatterplots WAIS_III

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplot rekenen

Scatterplots Cijferreeksen

Scatterplot voor informatie, en matrix redeneren

Scatterplot voor onvolledige tekeningen en plaatjes ordenen

Scatterplot voor overeenkomsten en woordenschat

Scatterplot voor Cijfers en letters nazeggen.