BFRT

-- Benton Face Recognition Task (BFRT) -- Bourdon Wiersma Test (BW) --

Benton Face Recognition Task (BFRT)

Betreft de korte versie

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
BFRT__kort 19 27.001 21 1.656

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
BFRT__kort Sex + edu_Ver 0 0

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste model skewness kurtosis
BFRT__kort 2.182 -0.031 2.416

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
BFRT__kort 19 23 27 1247 18 60

5. Scatterplot BFRT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)