POMS

-- Profile of Mood States (POMS) -- The Symptom Checklist 90 (SCL_90) -- Utrechtse Coping Lijst (UCL) -- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) -- Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) -- Becks Depression Inventory (BDI) -- Hopkins Symptom Checklist 25 (HCL_25) --

Profile of Mood States (POMS)

Voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van de normatieve vergelijking van de POMS. Zoals u in de scatterplots onderaan de pagina kunt zien scoren gezonde proefpersonen zowel onder als boven de regressielijn en leeftijd, educatie en sekse lijken weinig een rol te spelen.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
POMS__depressie 0 27 0 0.0
POMS__boosheid 0 24 0 0.0
POMS__vermoeidheid 0 22 2 2.4
POMS__kracht 0 18 9 10.7
POMS__spanning 0 21 1 1.2

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
POMS__depressie 0 0.0
POMS__boosheid 0 0.0
POMS__vermoeidheid s + a 0 0.0
POMS__kracht e 0 0.0
POMS__spanning 2 2.4

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
POMS__depressie 0.35 -0.517 2.067
POMS__boosheid 0.47 -0.632 3.238
POMS__vermoeidheid 0.54 -0.386 3.017
POMS__kracht 2.18 -0.263 2.013
POMS__spanning 0.66 -0.335 2.892

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
POMS__depressie 0 8 21 84 19 76
POMS__boosheid 0 7 22 84 19 76
POMS__vermoeidheid 0 7 22 82 19 76
POMS__kracht 5 14 18 75 19 76
POMS__spanning 0 6 15 81 19 76

5. Scatterplots POMS

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)