SCL_90

-- Profile of Mood States (POMS) -- The Symptom Checklist 90 (SCL_90) -- Utrechtse Coping Lijst (UCL) -- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) -- Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) -- Becks Depression Inventory (BDI) -- Hopkins Symptom Checklist 25 (HCL_25) --

The Symptom Checklist 90 (SCL_90)

De data zijn van de volgende subschalen. Angst (ang), depressie (dep), somatische klachten (som), insufficientie van denken en handelen (in), wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (sen), hostiliteit (hos), slaapproblemen (sla), andere items (over), totaal psychoneuroticisme (total).

 

De agorafobie (ago) schaal is afwezig omdat deze vreemde resultaten opleverde in de normatieve vergelijking.

 

Ook voor de SCL_90 geldt dat u de scatterplots onderaan de pagina goed moet bestuderen voor u uw conclussies trekt. Zoals u in de scatterplots onderaan de pagina kunt zien scoren gezonde proefpersonen zowel onder als boven de regressielijn en leeftijd, sekse of educatie lijken weinig een rol te spelen.

 

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
SCL_90__ang 0 22 19 4.8
SCL_90__dep 0 36 23 5.7
SCL_90__som 0 27 9 3.7
SCL_90__in 0 21 11 4.5
SCL_90__sen 0 39 16 4.1
SCL_90__hos 0 11 15 3.8
SCL_90__sla 0 9 28 7.2
SCL_90__over 0 183 0 0.0
SCL_90__total 0 359 1 0.2

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
SCL_90__ang s + e 12 3.2
SCL_90__dep s 7 1.8
SCL_90__som s 6 2.6
SCL_90__in 0 0.0
SCL_90__sen 17 4.6
SCL_90__hos s + a + e 30 7.9
SCL_90__sla s 0 0.0
SCL_90__over 4 2.6
SCL_90__total s + e 21 5.2

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
SCL_90__ang -2.48 0.154 1.86
SCL_90__dep -1.55 0.067 2.197
SCL_90__som -1.28 0.078 2.109
SCL_90__in -0.84 0.05 2.039
SCL_90__sen -2.54 0.104 2.02
SCL_90__hos -5 0.369 1.786
SCL_90__sla -0.45 0.062 1.775
SCL_90__over -4.14 0.166 2.266
SCL_90__total 0.69 0.007 4.003

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
SCL_90__ang 10 12 19 369 18 92
SCL_90__dep 16 19.2 32 374 18 92
SCL_90__som 12 16 27 227 18 92
SCL_90__in 9 12 21 231 18 92
SCL_90__sen 18 21 36 356 18 92
SCL_90__hos 6 6 9.6 348 18 92
SCL_90__sla 3 5 9 362 18 92
SCL_90__over 8 10 15 152 54 92
SCL_90__total 20 97 297 383 18 92

5. Scatterplots SCL_90

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)